SP55PBC

regulamin

Organizatorem akcji dyplomowej jest Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC z siedzibą                    w Skierniewicach. Z okazji 55-lecia istnienia klubu pracować będzie stacja okolicznościowa                    pod znakiem SP55PBC.

Dla uzyskania dyplomu konieczne jest przeprowadzenie łączności/nasłuchów ze stacjami organizatora i zdobycie łącznie 55 punktów wliczając w to obowiązkowe przeprowadzenie przynajmniej 1 łączności ze stacją SP55PBC.

Stacje organizatora oraz punkty przyznawane za łączności z daną stacją:

  • SP55PBC : 5 punktów
  • SP7VH : 2 punkty
  • SP7ER : 2 punkty
  • SP5QIR : 2 punkty
  • SQ5FBI : 2 punkty
  • SQ7RF : 2 punkty
  • SP7NWM : 2 punkty
  • SP5WLE : 2 punkty

Dla stacji, która zgromadzi największą ilość punktów przewidziano oprócz dyplomu okolicznościowy puchar. Dyplomy wydane będą w formie elektronicznej. Termin przeprowadzenia łączności: od 01-12-2018 do 26-10-2019 roku. Do punktacji będą zaliczone łączności na wszystkich dozwolonych pasmach i emisjach. Na każdym paśmie będzie można zdobyć kolejny punkt za inny rodzaj emisji – duplikaty, czyli łączności powtórzone ta samą emisją w tym samym paśmie nie będą punktowane.

Dyplomy mozna pobierać poprzez platformę internetową logSP, pod adresem       https://logsp.pzk.org.pl/a/sp55pbc.

Logi stacji dyplomowych należy przesłać bezpośrednio na logSP (https://logsp.pzk.org.pl), najlepiej w formacie ADIF. Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta oraz RST. Każdy operator, uczestnik może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami oraz problemami z korzystaniem ze strony i platformy logSP można się zwracać pisząc na adres: sq7rf@interia.pl.