Regulamin KF

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI

„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020” (NŚN)

część KF

 

Nazwa Zawodów : „ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” (NŚN)

Cel Zawodów : Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r.

Organizator : Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewic

Osoba odpowiedzialna za przebieg i rozliczenie zawodów: Andrzej SQ5FBI.

Uczestnicy : Zawody dostępne są dla wszystkich polskich licencjonowanych amatorskich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Termin : 11 listopada każdego roku od godz. 05:00 do godz. 07:00 czasu UTC. Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.

Pasmo : 80 m ( w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach).

Emisje : CW i SSB.

Wywołanie : na CW – „CQ NSN TEST”, na SSB – „Wywołanie w zawodach: Narodowe Święto Niepodległości.

Raport : RS(T) + numer kolejny łączności (od 001) + skrót województwa. Stacje należące do OT24 PZK w Skierniewicach podają RS(T) 24.

Warunek : W zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Jednocześnie może być tylko użyty jeden nadajnik o mocy maksymalnie 100W. Ustala się ,że zawodnicy którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO nie będą klasyfikowani a logi zostaną użyte do kontroli. Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii. Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji.

Punktacja :

za QSO na CW – 2 pkt.,

za QSO na SSB – 1 pkt.

Za QSO ze stacją organizatora SP7PBC – 10 pkt. na SSB i 20 pkt na CW.

Mnożnik : ilość województw (max. 16) + stacje należące do OT24 PZK w Skierniewicach, liczone jeden raz niezależnie od emisji.

Wynik : suma uzyskanych punktów za QSO razy mnożnik.

Wyniki końcowe obliczone przez komisję zostaną opublikowane na stronie internetowej  sp7pbc.xip.pl.

Klasyfikacja : stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe

Kategorie :

A – Stacje indywidualne na CW

B – Stacje klubowe na CW

C – Stacje indywidualne SSB

D – Stacje klubowe SSB

E – Stacje indywidualne Mixed (CW+SSB)

F – Stacje klubowe Mixed(CW+SSB)

G – Stacje nasłuchowe

X – checklog

Stacje należące do OT24, nie będą sklasyfikowane.

Nasłuchowcy : Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów, raportów i grup kontrolnych. Z tą samą stacją można przeprowadzić nasłuch innym rodzajem emisji. Punktacja jak dla nadawców.

Dziennik: W formie pliku Cabrillo jako załącznik do listu. W temacie należy podąć kategorię i  znak wywoławczy Np.: C SP3XXX. Zaleca się stosować program logujący kol. Marka SP7DQR, dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl Prawidłowy wiersz pliku w formacie Cabrillo :

 

QSO:3532 CW 2016-11-11-0504 SP5XPA 599 001R SP9ZHV 599 005G

 

QSO:3582 PH 2016-11-11-0508 SP5XPA 59 003R SP9ZHV 59 007G

 

Dopuszcza się logi wyłącznie elektroniczne w formacie Cabrillo.

 

Logi elektroniczne należy wysłać na adres: nsn-sp7pbc@wp.pl do dnia 2020-11-18 g.23:59.

 

Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione niewłaściwie i w innych formatach niż określa regulamin. Obowiązuje czas UTC.

Nagrody : Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – puchar plus dyplom, za II i III miejsce dyplom. Dyplomy i puchary zostaną wysłane na podany w logu adres w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

Dyskwalifikacja : Zawodnik zdyskwalifikowany może być za pracę w obowiązującym czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, lub za rażące rozbieżności czasu 3 minuty w całym logu, lub za nie sportowe zachowanie w czasie trwania zawodów.

Komisja zawodów :

Przewodniczący : Andrzej SQ5FBI

Członek :Tomasz  SP7TK

Członek : Stefan SP7ER

Komisja ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie.

 

Uwaga : Podczas trwania zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu „GOLD AWARD” za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z wszystkich liter sufiksu(ów) Koszt wysyłki dyplomu 50 zł Wpłata na konto Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC ul. Tetmajera 5/47 96-100 Skierniewice Nr konta: 14 9283 0006 0000 1434 2000 0010. Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi powołanego przez PZK zespołu do spraw CONTESTINGU i jest ujęty w Kalendarzu Krajowych Zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców.