O klubie

Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC jest zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców, a swoją działalność rozpoczął w 1962 roku. Znak SP7PBC został przydzielony przez PIR w roku 1963 i od tego momentu SP7PBC pojawił się na falach eteru.
Najaktywniejszy okres działalności klubu to lata 70’e. W tym okresie Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) w swoich biuletynach ogłosiła skierniewicką stację SP7PBC za najaktywniejszą w Europie, a w latach 1972 i 1973 klub zajął pierwsze miejsca w międzynarodowych zawodach organizowanych przez IARU.  Pod koniec lat 80’ch klub nawiązał współpracę z Obroną Cywilną, gdzie jego członkowie, jako operatorzy stacji, pracowali w sieci powiadamiania kryzysowego, a w ramach współpracy z Ligą Obrony Kraju członkowie klubu prowadzili kurs nauki służby ruch radio dla przedpoborowych, jako przyszłych telegrafistów dla potrzeb wojska. W latach 90’ch klub uczestniczył w obchodach 550 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Skierniewice.

Klub jest organizatorem corocznych ogólnokrajowych zawodów łączności pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice pt.  „Narodowe Święto Niepodległości”.

 

Członkowie SP7PBC są też założycielami i opiekunami regionalnych przemienników:

  • SR7SC – FM(echolink) – 439.325MHz podnośna 118,8Hz – operator odpowiedzialny Łukasz SQ7EHO
  • SR7USC – D-STAR – 439.250MHz – operator odpowiedzialny Andrzej SQ5FBI
  • SR5SQ – FUSION – 438.9875MHz – operator odpowiedzialny Artur SP5QIR
  • SR5WD – FUSION – 438.400MHz – operator odpowiedzialny Artur SP5QIR